2022

Mai

SF 1,62m x 1,30m ©BD-F
SF 1,62m x 1,30m ©BD-F
S.F. 1,62m x 1,30m ©BD-F
S.F. 1,62m x 1,30m ©BD-F
S.F. 1,14m x 1,46m ©BD-F
S.F. 1,14m x 1,46m ©BD-F
S. F. 1,82m x 1,62m ©BD-F
S. F. 1,82m x 1,62m ©BD-F
S. F. 1,82m x 1,62m ©BD-F
S. F. 1,82m x 1,62m ©BD-F

Avril

S.F. 1,81m x 1,61m ©BD-F
S.F. 1,81m x 1,61m ©BD-F
S.F. 1,81m x 1,61m ©BD-F
S.F. 1,81m x 1,61m ©BD-F
S.F.1,62m x 1,82m ©BD-F
S.F.1,62m x 1,82m ©BD-F
S.F. 1,00m x 1,00m ©BD-F
S.F. 1,00m x 1,00m ©BD-F
SF 1,14m x 1,46m ©BD-F
SF 1,14m x 1,46m ©BD-F

Trois peintures S.F. 1,62m x 1,30m ©BD-F

Mars

S.F.  1,46m x 0,97m  ©BD-F
S.F. 1,46m x 0,97m ©BD-F
S.F.  1,46m x 0,97m  ©BD-F
S.F. 1,46m x 0,97m ©BD-F

SF  1,14m x1,46m ©BD-F
SF 1,14m x1,46m ©BD-F
SF  1,14m x1,46m ©BD-F
SF 1,14m x1,46m ©BD-F
S.F. 1,14m x 1,46m ©BD-F
S.F. 1,14m x 1,46m ©BD-F
S.F. 1,14m x 1,46m ©BD-F
S.F. 1,14m x 1,46m ©BD-F
S.F. 1,14m x 1,46m ©BD-F
S.F. 1,14m x 1,46m ©BD-F
S.F. 1,14m x 1,46m ©BD-F
S.F. 1,14m x 1,46m ©BD-F
S.F. 1,14m x 1,46m ©BD-F
S.F. 1,14m x 1,46m ©BD-F

Février

S.F 2,64m x 2,16m ©BD-F
S.F 2,64m x 2,16m ©BD-F
S.F 2,43m x 1,70m(toile tendue sur chassis) 2007/2022 ©BD-F
S.F 2,43m x 1,70m(toile tendue sur chassis) 2007/2022 ©BD-F
S.F 2,70m x 2,20m ©BD-F
S.F 2,70m x 2,20m ©BD-F
S.F 2,72m x 2,36m ©BD-F
S.F 2,72m x 2,36m ©BD-F
S.F 2,73m x 2,36m ©BD-F
S.F 2,73m x 2,36m ©BD-F
S.F 2,72m x 2,38m ©BD-F
S.F 2,72m x 2,38m ©BD-F

Janvier

SF 3fois 40cmx 40cm ©BD-F

SF 2fois 50cm x 50cm ©BD-F

Les peintures ci-dessous SF 1,00m x1,00m ©BD-F

 


Les Peintures ci dessous  SF 1,62m x 1,30m ©BD-F

 

Toutes les peintures ci dessous S.F 1,14m x 1,46m ©BD-F